श्री. विजय वाघमारे, भा.प्र.से. माननीय सचिव, आदिवासी विकास विभाग
डॉ. राजेंद्र भारूड, भा.प्र.से. माननीय आयुक्त्त, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे
श्रीमती. चंचल पाटील माननीय सहसंचालक, आ.सं.प्र.सं., पुणे
श्री. हंसध्वज सोनवणे माननीय उपसंचालक, आ.सं.प्र.सं., पुणे

User Name

वारली पेपर पेंटिंग

SKU:
1SPGPNWRL00123

₹405.00 ₹450.00

सर्व करांसह

वारली चित्रकला ही महाराष्ट्रातील कोकण विभागातील वारली या आदिवासी जमातीची वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रशैली आहे. दहाण आणि पालघर लोकाभिमुख राहून संपूर्ण वारली जनजातींची ही चित्रे जगप्रसिद्ध अधिकार आहेत.

रुंदी उंची लांबी वजन (ग्रॅम) व्हॉल्यूम(मिली) साहित्य रंग
- - - - - - -
स्टोअर :
TRTI महाराष्ट्र
उपलब्धता :
  स्टॉक मध्ये